Om Vikeså Vindu

Vikeså Trevare-Fabrikk AS ble etablert i 1954 og har i de senere årene etablert seg som en av ledende leverandører av spesialprodukter basert på det patenterte isospross-vinduet. Vi tar vare på den klassiske stilen og brenner for å bevare det autentiske uttrykket i en moderne tid.​

60 år med norsk håndverkstradisjon

Vikeså Trevare-Fabrikk AS ble etablert i 1954. Vi har fra starten arbeidet kontinuerlig med produktutvikling og kvalitetsforbedringer. De senere årene har vi målrettet utviklet oss til å bli en ledende leverandør innen ett område; spesialvinduer til renovering og tilbakeføring av den eldre bygningsmasse i de forskjellige verneklasser. Våre stilriktige og tidsriktige vinduer leveres i hele landet, og innen dette segmentet skal vi levere optimale produkt – hver gang.

Patenterte løsninger

Vindusproduksjonen vår er hovedsakelig basert på det patenterte Isospross-vinduet. ISOSPROSS® er ett vindu som er utviklet for å erstatte gamle koblede vinduer. Dette slik at en slipper å vaske og vedlikeholde to sett med rammer, oppnå varme og lydisolasjon som dagens vinduer, men bevare de tynne fine sprossene og får ett utsende tilsvarende slik de gamle var. Vi startet utvikling og produksjon av ISOSPROSS® på slutten av 90 tallet, og dagens versjon har vi levert siden 2003.

Kvalitet i fokus - fra materialvalg til sluttprodukt

Vi benytter sentvoksende norsk malmfuru med tette åringer og høy andel kjerneved som standard i vår produksjon. Emner blir utsortert fra sagbruket til Moelven Løten AS I Hedmark. Rammer og karmer blir videre splittet og optimalisert (scannet) hos Vest-lamell i Suldal før dette blir limt/ laminert sammen. Dette gjøres for å sikre at det er høy andel kjerneved i ytre lamell og minst mulig kvist innvendig samt for å gi ett mer stabilt trevirke.

Våre vindu er produsert med fokus på at alle detaljer skal gjennomføres skikkelig. F.eks. bruker vi to typer lim fra innerst til ytterst når vi limer sammen rammene og endeved på rammene blir mettet med pensel før de sprøytemales.

Vi limer glassene rett i rammen fra utsiden, uten pakninger eller skjemmende fugemasse innvendig, slik de gamle vinduene var. Vi trer ikke glasset inn ved hjelp av løs bunnramme. Glasset blir så forseglet med samme type masse som brukes til kittingen slik at vinduet dermed forsegles to ganger

Våre ansatte

En fin blanding av erfarne og unge utgjør håndverksstaben hos Vikeså Trevare-Fabrikk. Det er ikke mange fagfolk som kan en slik spesialisert produksjon og som tilfredsstiller de kravene vi setter til utførelsen. For å bli med på å bevare håndverket, og for å sikre vår egen bedrift, tar vi ansvaret for å lære opp folk fra grunnen. Derfor er vi en aktiv lærlingebedrift.

Ønsker du å vite mer om lærlingeplass eller andre jobbmuligheter hos Vikeså oss så ta gjerne kontakt med oss her.

Vikeså Trevare-Fabrikk har 14 ansatte, inkludert to personer i administrasjonen. Dette er daglig leder Håvard Vikeså og Arve ­Andreas Slettebø, som har ansvar for salg og produksjons­styring.

Administrasjon

Håvard Vikeså

Daglig leder

hv@vikesaatrevare.no

Dir.: 51 45 22 51

Mob. 958 31 557

Arve Andreas Slettebø

Salg og produksjonsansvarlig

post@vikesaatrevare.no

Dir.: 51 45 22 51

Mob. 915 48 489