Vinduer tilpasset tidsepoken til ditt hus

Vikeså Vindu er eksperter på historiske vinduer i alle stilarter og epoker. Vi har i flere tiår produsert vinduer til eldre og verneverdig bebyggelse i hele Norge.

Som vindusleverandør utformer og tilpasser vi så langt det lar seg gjøre. Vikeså Trevarefabrikk AS ønsker å bli foretrukket for vårt fokus på detaljer, kvalitet og fleksibilitet.

Moderne fagvindu med inn-listet glass kan vi også levere, men da gjerne i eksklusiv utførelse med detaljer, material og overflatebehandling slik du måtte ønske

V_112_RS_Utside

Antikvariske vindu med kittfals

Vindusproduksjonen vår er hovedsakelig basert på det patenterte Isospross-vinduet.ISOSPROSS® er ett vindu som er utviklet for å erstatte gamle koblede vinduer.Kobla vindu og enkeltglassvindu leveres ved ønske eller ved antikvariske krav om denne utførelsen.

Moderne spesialvindu med innlistet glass

Fagvindu med innlistet glass fra Vikeså Trevarefabrikk AS har gjerne en utførelse og detaljer som de store vindusprodusentene ikke kan levere.